Senovinės muzikos ansamblis“ Sol Mare“
Padovanos Jums neišdildomas akimirkas, klausant jų muzikavimo. Kalėdinė dvasia pripildys jūsų širdis gerumo , kilnumo ir pasitikėjimo. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

Aušra Kuraitė ir Vaiva Purlytė
Koncertinėje programoje ,,Muzikos šviesa“
Jums ir Jūsų namams. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

  

                                                                                                     Užsakymo anketą rasite čia.

Užsakymo anketa

Visi formos laukai privalo būti užpildyti.

Taip pat patikrinkite ar teisingai įvestas el. pašto adresas.


Vardas
Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Renginio data (konkreti / numatoma)
Renginio vieta (konkreti / pageidaujama)
Renginio proga / tema
Renginio pobūdis
Žmonių skaičius
Kiek dalyvauja vyrų, moterų, vaikų?
Tik Jūsų įmonės darbuotojai?
Ar renginyje bus užsienio svečių?
Tik Jūsų įmonės vaikai ir jaunimas?
Ar reikalingas renginio vedėjas?
Kurios muzikos pakraipos reikalingi atlikėjai / muzikantai?
Liaudiška, klasika, jazz, vaikams, teminė pramoginė programa
Jūsų organizacijos pavadinimas, veikla, miestas
Kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, email
Kiti pageidavimai
Numatomas biudžetas programai
Rekvizitai sutarčiai parengti / sąskaitai faktūrai išrašyti
Koks atstumas nuo Jūsų renginio iki Vilniaus (km)?
40% avansą sumokėsite iki (data)

Trumpai apie mus

Viešoji įstaiga "Žalioji Akademija" - kuria televizines laidas "Žalioji akademija", "Menas gyventi", "Bandau suprasti", "NE", realybės šou "Mildos kerai". Kuriame dokumentinius filmus kaip geriausiai žinomus galima paminėti "Šventoji žiemą", "Airijos lietuviai", "Naujasis Kazachstanas". Galime pasigirti ne vienai Lietuvos įmonei sukurtais reklaminiais pristatyminiais filmais. Kuriame valstybines reklamas, organizuojame įmonių šventes, pasiūlydami muzikines programas, rengiame konferencijas, įmonių pristatymus.

КОРОТКО О НАС

Общественное учреждение “Жалёйи академия” (рус. "Зелёная академия") -создает телевизионные программы “Зеленая академия”, “Искусство жить”, “Пытаюсь понять”,”НЕТ”, реалити-шоу “Чары Милды“. Создает докумен- тальные фильмы, из наиболее известных можно отметить "Швентойи зимой", "Литовцы Ирландии", "Новый Казахстан". Можем похвалиться не одним созданным рекламным  презента- ционным фильмом.  Создаем государственные рекламы, организуем праздники для предприятий, предлагая музыкальные программы, подготавливаем конференции, презентации проектов предприятий. 

SHORTLY ABOUT US

Public establishment "Žalioji Akademija" (Engl. „Green Academy“) - creates television shows „Green Academy“, „Art of living“, „I am trying to understand, „No“, reality show „Milda‘s spell“. The best known documentaries we create are „Šventoji in winter time“, „Lithuanians of Ireland“, „New Kazakhstan“. We are proud we have created advertising movies to many Lithuanian companies. Also national advertisements, corporate celebrations, we offer music programs, organize conferences, company presentations.