Senovinės muzikos ansamblis“ Sol Mare“
Padovanos Jums neišdildomas akimirkas, klausant jų muzikavimo. Kalėdinė dvasia pripildys jūsų širdis gerumo , kilnumo ir pasitikėjimo. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

Aušra Kuraitė ir Vaiva Purlytė
Koncertinėje programoje ,,Muzikos šviesa“
Jums ir Jūsų namams. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

  

                                                                                                     Užsakymo anketą rasite čia.

Priimamos paraiškos kultūros bei meno sričių projektų finansavimo konkursui

Neringos savivaldybė

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno sričių projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui 2019 metais.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis nauju Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, tad keičiasi paraiškų priėmimo tvarka. Pavyzdžiui, atsiranda 7 kultūros ir meno sritys. To paties projekto paraiška tai pačiai projekto veiklai finansuoti gali būti teikiama tik į vieną sritį. 

2019 m. konkursui priimami šių sričių projektai:

  1. Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas
  2. Scenos menai ir muzika (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)
  3. Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra
  4. Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida
  5. Bendruomeniškumą skatinantys projektai
  6. Ne turistinio sezono metu organizuojamos kultūros bei meno iniciatyvos
  7. Menininkų rezidencijos

Keičiasi pateiktų projektų vertinimo tvarka, kurią sudarys 3 etapai: administracinės atitikties vertinimas, ekspertinis vertinimas ir Kultūros ir meno tarybos rekomendacijos. 

Paraiškų teikėjai taip pat kviečiami atkreipti dėmesį į vertinimo kriterijus ir prioritetus. Pavyzdžiui, aktualiu kriterijumi išlieka sezoniškumo mažinimas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Neringa 2021-aisiais bus Lietuvos kultūros sostine, norima, kad šį įvykį reprezentuotų ir iki tol vyksiančios iniciatyvos.

Paraiškas konkursams teikti gali: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partneriais). Vienas projekto vykdytojas gali teikti ne daugiau kaip 3 paraiškas.

Paraiškos priimamos nuo spalio 25-osios iki lapkričio 22-osios.  

Daugiau informacijos>>>

Festivalio "Nepaklusniųjų žemė nuotrauka"