Senovinės muzikos ansamblis“ Sol Mare“
Padovanos Jums neišdildomas akimirkas, klausant jų muzikavimo. Kalėdinė dvasia pripildys jūsų širdis gerumo , kilnumo ir pasitikėjimo. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

Aušra Kuraitė ir Vaiva Purlytė
Koncertinėje programoje ,,Muzikos šviesa“
Jums ir Jūsų namams. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

  

                                                                                                     Užsakymo anketą rasite čia.

Nidos sklandymo mokyklos 85-ųjų iškilmių dalyviai kreipėsi į Vyriausybę

Neringos savivaldybė - 2018.09.05

Prieš aštuoniasdešimt penkerius metus Nidoje įkurta sklandytojų mokykla tapo pagrindine Lietuvos sklandytojų skraidykla. Nidos sklandymo mokyklos jubiliejinės sukakties iškilmių dalyviai ne tik prisiminė garbingą mokyklos istoriją, bet ir prakalbo apie tradicijų tęstinumą.

Nidos sklandymo mokykla buvo įsteigta 1933-aisiais Lietuvos aeroklubo sumanymu ir lėšomis. Pietinėje Nidos dalyje, šalia kopų, pagal sklandytuvų instruktoriaus Broniaus Oškinio parengtą projektą 1933 rugpjūtį Aukštesniosios technikos mokyklos Aviacijos būrelio sklandytojai pastatė sklandytuvų angarą, o 1934 m. pagal architekto V. Landsbergio-Žemkalnio projektą buvo pastatytas ir bendrabutis su valgykla, šalia mokyklos buvo įrengtas aerodromas, kuriame aviacijos švenčių metu nusileisdavo ir sportiniai, ir karo lėktuvai.

Šešis sezonus (skraidymai vykdavo nuo gegužės 1-osios iki spalio 1-osios) veikusioje Nidos sklandymo mokykloje kartu su lietuviais mokėsi suomiai, čekai, prancūzai, olandai, latviai, estai.

Mokyklos  auklėtiniai Nidoje gyveno, mokėsi skraidyti, gamino ir remontavo sklandytuvus. Pasikeitus Europos politinei situacijai, 1939-aisiais Lietuva neteko Nidos sklandymo mokyklos.  Mokyklos gyvavimo laikotarpiu atlikta daugiau kaip 10 tūkst. skrydžių. Paruošti 508 kvalifikuoti sklandytojai – A, B ir C kategorijų vairuotojai. Pasiekti rekordai.

Jubiliejui skirtos konferencijos metu jos dalyviai parengė rezoliuciją, kuria kreipiamasi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę. Rezoliucijoje pažymima, kad Nidos sklandymo mokykla suvaidino išskirtinį vaidmenį plėtojant Lietuvoje sportinę ir susisiekimo aviaciją bei aviacijos pramonę. Konferencijos dalyviai išreiškė vieningą pritarimą Neringos savivaldybės pastangoms išsaugoti Nidos sklandymo mokyklos istorinį palikimą, iškiliausių Lietuvos sklandytojų ir konstruktorių atminimą, o taip pat siekius pradėti šiuo metu esančios, bet dėl teisinių kliūčių – Lietuvos kariuomenės vado įsakyme įtvirtintų draudimų – nefunkcionuojančios Nidos aviacinės aikštelė veiklą, kuri turėtų tarptautinę reikšmę plėtojant sportinį turizmą ir civilinę aviaciją.

Konferencijos dalyvių nuomone, ateityje atitinkamai pakeitus teritorijų planavimo dokumentus ir išsprendus kitas teisines bei technines kliūtis, reikėtų Nidos aviacinei aikštelei gražinti buvusį aerodromo statusą.  Savo kreipimusi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę konferencijos dalyviai prašo pavesti kompetentingoms valstybinės valdžios institucijoms neatidėliotinai spręsti klausimą dėl Neringos savivaldybėje esančios Nidos aviacinės aikštelės normalaus funkcionavimo bei ieškoti būdų įteisinti aerodromo statusą šiam susisiekimo infrastruktūros objektui.

Gintauto Beržinsko nuotraukos: