Senovinės muzikos ansamblis“ Sol Mare“
Padovanos Jums neišdildomas akimirkas, klausant jų muzikavimo. Kalėdinė dvasia pripildys jūsų širdis gerumo , kilnumo ir pasitikėjimo. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

Aušra Kuraitė ir Vaiva Purlytė
Koncertinėje programoje ,,Muzikos šviesa“
Jums ir Jūsų namams. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

  

                                                                                                     Užsakymo anketą rasite čia.

Baltic Brilliant 2018

 IV TARPTAUTINIS VAIKŲ ŠOKIŲ, VOKALO IR INSTRUMENTINĖS MUZIKOS ATLIKĖJŲ  FESTIVALIS - KONKURSAS «BALTIC BRILLIANT» OPEN CUP 2018

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ, ВОКАЛЬНЫЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «BALTIC BRILLIANT»  OPEN CUP 2018

   

***

­Tarptautinis vaikų šokių, vokalo ir instrumentinės muzikos atlikėjų 

 Festivalis-Konkursas

«BALTIC BRILLIANT» OPEN CUP 2018

Vilnius, Lietuva

Su Tarptautinių Šokių Tarybos CID (International Dance Council) prie UNESCO palaikymu.

 

Kviečiame dalyvauti šokių, vokalo ir instrumentinės muzikos kūrybinius kolektyvus ­Tarptautiniame jaunųjų talentų festivalyje-konkurse «Baltic Brilliant », kuris vyks 2018 m. gegužės 29 d. Vilniuje.

Festivalio - konkurso vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos prospektas 25, Vilnius.

Apie Festivalį:

«Baltic Brilliant» - šokių, vokalo ir instrumentinės muzikos atlikėjų Europinio masto konkursas, kuriame dalyvauja įvairių šalių atlikėjai. Jo organizatorius yra Tarptautinių festivalių komitetas „Brilliant International“. Į konkursą atvyksta kolektyvai ir individualūs atlikėjai, kurių tikslas yra dalyvauti festivalyje, užkariauti žiūrovų širdis, o taip pat išbandyti savo jėgas sunkioje kovoje dėl konkurso Grand Prix. Konkurso dieną renginiuose dalyvauja valdžios atstovai, rėmėjai ir žiniasklaidos atstovai. Konkurso ir festivalio koncepcija duoda galimybę ir šansą palyginti savo pasirodymus konkurse, rasti draugus, pajusti tarptautinio renginio dvasią.

Finansinės sąlygos:

Festivalio organizavimo išlaidos įgyvendinamos rėmėjų dėka ir labdaringų mokesčių, organizacijų ir privačių asmenų geranoriškų paaukojimų.

Festivalio tikslas yra:

-meninių kolektyvų ir solistų kūrybinių pasiekimų prezentacijos;

- dvasinio ir kultūrinio vaikų vystymosi sąlygų sudarymas;

- meno kolektyvų ir talentingų žmonių sveikos konkurencinės dvasios kūrimas;

- kūrybinių kontaktų užmezgimas;

- meistriškumo demonstravimas;

- naujų formų paieška ir senų formų tobulinimas;

- vaikų ir jaunimo draugiškų santykių stiprinimas;

- vaikų sveikatos stiprinimas.

Dalyvavimo taisyklės:

 • Dalyvavimui festivalyje kviečiami vaikų choreografiniai, vokaliniai, instrumentinės muzikos kolektyvai ir solistai;
 • Paraiškos turi būti išsiųstos organizatoriui iki nustatyto termino;
 • Nominacijose choreografija, vokalas ir instrumentinės muzikos       pristatomi iki 2 numerių, numerio trukmė iki 3,5 minučių, jeigu scenoje „production“ (daugiau nei 25 žmonių), iki 5.5 minučių trukmės;
 • Nominacijoje choreografija\ vokalas\ instrumentinė muzika: solo, duetai, trio – iki 2       numerių, numerio trukmė iki 3,5 minučių
 • Fonogramos įrašas turi būti atskirame CD diske su aukštos kokybės garsu. Kiekvienas įrašas turi būti atmintinėje su ansamblio pavadinimu arba atlikėjo pavarde, kūrinio pavadinimu, su tiksliu skambėjimo laiku;
 • Kiekvienoje nominacijoje žiuri vertina programas ir nustato laureatus;
 • Festivalio dalyviai turi turėti atitinkamą lydinčiųjų skaičių, kurie užtikrina dalyvių saugumą;
 • Klausimai, kurie nenustatyti dalyvavimo taisyklėse, bus sprendžiami vietoje;
 • Taisyklių pažeidėjai bus pašalinti iš festivalio.

Būtina tiksliai užpildyta paraiška, dalyvių sąrašas.

Laukiame paraiškos iki 2018 m. gegužės 01 dienos.

 

AMŽIAUS KATEGORIJOS, NOMINACIJOS IR

FESTIVALIO KRYPTYS 

1.CHOREOGRAFIJA

Estrados (show dance), liaudies, baliniai, klasikiniai ir šiuolaikiniai šokiai (Jazz, modern, contemporary), cirko akrabatika, estetinė gimnastika

Amžius

iki 7 metų

-nuo 8 iki 10 metų  

-nuo 11 iki 15 metų

-nuo 16 metų

CHEERLEADING

Cheer - Dance (Pomponai)

Amžius

 • 5-7 metų
 • 8-12 metų
 • 12-14 metų
 • 15 ir vyresni

ESTETINĖ GIMNASTIKA

Amžius

 • 4-6 metų
 • 6-8 metų
 • 8-10 metų
 • 10-12 metų
 • 12-14 metų
 • 14-16 metų
 • 16 ir vyresni

 2. VOKALAS

Miuziklas, estrados, džiazas, akademinis, liaudies

 Amžius

1–a kategorija iki 9 metų   

2–a kategorija 10-14 metų      

3–a kategorija 15-18 metų 

 3.INSTRUMENTINĖ MUZIKA

 Estrados, akademinė, liaudies

 Amžius

1–a kategorija iki 9 metų   

2–a kategorija 10-14 metų      

3–a kategorija 15-18 metų

Dalyvių skaičius:

Solo, duetas (2 žmonės), trio (3 žmonės), grupė (4-7 žmonės), mini „production“ (8-12 žmonės), formeišen (12-24 žmonės), „production“ (nuo 25 žmonių).

Žiuri sudėtis:

Festivalyje dirba profesionali žiuri, kurią sudaro choreografai, baleto artistai, kompozitoriai, dainininkai. Žiuri sprendimai galutiniai ir neapskundžiami.

Žiuri turi teisę:

 • skirti ne visas premijas;
 • dalyti premijas tarp atlikėjų;
 • žiuri vertina konkurso dalyvius 30 balų sistema (technika, pastatymas, įvaizdis);
 • Galutinis rezultatas sumuojasi iš vidutinio kiekio gautų balų ir jų vidutinio dydžio tarpinių vertinimų.
 • Žiuri sprendimai galutiniai ir negali būti peržiūrimi.

Apdovanojimai:

 • Žiuri priteisia titulus kiekvienoje amžiaus kategorijoje (1,2,3 prizas), Grand Prix.
 •  Kiekvienas kolektyvas ir atskiras atlikėjas bus apdovanojamas taurėmis, medaliais, „festivalio dalyvis“ diplomu, kiekvienas dalyvis gaus medalį, diplomą atitinkamai nuo užimtos vietos, dovaną su festivalio simbolika;
 • Kolektyvų vadovams įteikiami vardiniai festivalio diplomai ir atmintinės dovanos.

Vertinimo kriterijai:

Choreografija:

 •  profesionalus meistriškumas;
 • kostiumo kultūra;
 • sceninė kultūra;
 • tematika ir repertuaro parinkimas;
 • vaikų amžiaus pastatymo atitikimas.

Vokalas:

 • profesionalumas
 • meistriškumas;
 • artistiškumas;
 • elgesio kultūra scenoje;
 • atliekamo kūrinio sudėtingumas.

Instrumentinė muzika:

 • profesionalumas;
 • meistriškumas;
 • artistiškumas;
 • sceninė kultūra;
 • atliekamo kūrinio sudėtingumas.

 

Festivalyje-konkurse dalyvavimo kaina Lietuvos kolektyvams:

grupė daugiau nei 3 žmonės - 10 Eur 1 numeris (kiekvieno dalyvio mokestis 10 Eur );

solo, duetas, trio - 15 Eur 1 numeris

Papildomas mokestis už papildomą nominaciją 5 Eur (1 numeris)

  

Festivalyje-konkurse dalyvavimo kaina kolektyvams iš ES šalių (be Lietuvos):

grupė daugiau nei 3 žmonės - 15 Eur 1 numeris (kiekvieno dalyvio mokestis 15 Eur );

solo, duetas, trio - 20 Eur 1 numeris

Papildomas mokestis už papildomą nominaciją 5 Eur (1 numeris)

 

Kelionės partneris Lietuvoje:

www.vilniuscitytour.com  Facebook: Vilnius City Tour Travel operator SENAMIESČIO GIDAS Aušros vartų st. 7, Vilnius, Lithuania Tel./fax. +370 5 2615558

Festivalyje vyks fotografavimas ir filmavimas su teise naudoti medžiagą tolesniam festivalio populiarizacijai.

Mokestis už dalyvavimą pervedamas į žemiau nurodytą sąskaitą:

A/s:   LT144010042301492358

Bankas:  DNB bankas

Gavėjas: VšĮ "Žalioji akademija"

Įmonės kodas: 302665400

Paskirtis: „BALTIC BRILLIANT“ Dalyvavimo mokestis už (dalyvio vardas ir pavardė arba kolektyvo pavadinimas)

  

VšĮ "Žalioji akademija"

Įm. kodas: 302665400 M. K. Čiurlionio 86 - 1a, LT 03100 Vilnius

Telefonas: +370 684 55000, +370 685 07680

El.p.: svetlana.zaliojiakademija@gmail.com

 

Festivalio-Konkurso «BALTIC BRILLIANT» 2018 NUOSTATAI (atsisiųsti)

PARAIŠKA dalyvavimui Konkurse-festivalyje «BALTIC BRILLIANT» 2018 (atsisiųsti)

ПОЛОЖЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «BALTIC BRILLIANT» 2018 (скачать)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «BALTIC BRILLIANT» 2018 (скачать)