Senovinės muzikos ansamblis“ Sol Mare“
Padovanos Jums neišdildomas akimirkas, klausant jų muzikavimo. Kalėdinė dvasia pripildys jūsų širdis gerumo , kilnumo ir pasitikėjimo. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

Aušra Kuraitė ir Vaiva Purlytė
Koncertinėje programoje ,,Muzikos šviesa“
Jums ir Jūsų namams. Užsakymo anketą rasite čia.

 

 

  

                                                                                                     Užsakymo anketą rasite čia.

ŽVAIGŽDSEKYS 2018

 

TARPTAUTINIO FESTIVALINIO PROJEKTO „ZVEZDOČIOT“ JAUNŲJŲ VOKALISTŲ ATVIRAS KONKURSAS „ŽVAIGŽDSEKYS“ 2018

2018 m. rugpjūčio 16 d. buvo pasirašytas sutartis dėl bendradarbiavimo tarp festivalinio projekto „Zvezdočiot“ organizacinio komiteto (Baltarusijos Respublika, Mogiliovas) ir Viešosios įstaigos "Žalioji akademija" (Lietuvos Respublika).

  Foto: sutarties pasirašymas

 

Maloniai kviečiame vokalistus (grupes, duetus ir solistus nuo 4 iki 17 metų ir vyresnius nei 17 metų) dalyvauti JAUNŲJŲ VOKALISTŲ ATVIRAME KONKURSE „ŽVAIGŽDSEKYS“ 2018, kuris vyks 2018 m. spalio 21 d. Vilniuje, adresu: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos prospektas 25, Vilnius. Konkurso pradžia 10:00 val.

Konkursas vyksta Tarptautinio festivalinio projekto „ZVEZDOČIOT“ partnerystės rėmuose.

Konkurso laimėtojai gauna teisę dalyvauti Tarptautinio projekto „ZVEZDOČIOT“ Grand - Festivalyje, kuris vyks 2018 m. lapkričio 21-25d. Baltarusijos Respublikoje, Mogiliove.

Dalyvių paraiškų laukiame iki 2018 m. spalio mėn. 01 dienos el. paštu: svetlana.zaliojiakademija@gmail.com

JAUNŲJŲ VOKALISTŲ ATVIRO KONKURSO « ŽVAIGŽDSEKYS » 2018 NUOSTATAI (atsisiųsti)

ANKETA -PARAIŠKA DALYVAVIMUI KONKURSE « ŽVAIGŽDSEKYS » 2018 (atsisiųsti)

 

***

JAUNŲJŲ VOKALISTŲ ATVIRO KONKURSO „ŽVAIGŽDSEKYS“ 2018 NUOSTATAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Jaunųjų vokalistų atviro konkurso “ŽVAIGŽDSEKYS“ organizatorius: VšĮ "Žalioji akademija".

Konkurso partneriai: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Laikraštis „OBZOR“, Internetinis naujienų portalas „Atvira Klaipėda“.

1.2. Jaunųjų vokalistų atviras konkursas vyksta Tarptautinio festivalinio projekto „ZVEZDOČIOT“ partnerystės rėmuose.

1.3. Konkurso tikslas:- Populiarinti vaikų ir jaunuolių šiuolaikinį estradinę kūrybą; - estradinės dainos jaunųjų atlikėjų meninio lygio pakilimas; - Kūrybinės patirties pasikeitimas tarp konkurso dalyvių ir pedagogų, plėtoti kūrybinio bendradarbiavimo galimybes; - Palaikyti jaunus atlikėjus visuomenių informavimo priemonėmis;- Atrinkti talentingus jaunus atlikėjus ir suteikti galimybę gabiam jaunimui reikštis viešojoje erdvėje.

1.4. Konkurso laikas: 2018 spalio 21 d., 10:00 val.

Konkurso vieta: Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos prospektas 25, Vilnius.

1.5. Konkurse numatytos sekančios nominacijos: „Vokalas“ (estradinis, akademinis, džiazo), „Liaudies vokalas“.

1.6. Konkurso „Grand Prix“ prizų nugalėtojai, konkurso laureatai ir diplomantai gauna teisę dalyvauti Tarptautinio projekto „Zvezdočiot“ Grand - Festivalyje, kuris vyks 2018 m. lapkričio 21-25d. Baltarusijos Respublikoje, Mogiliove.

1.7. Visi kolektyvai ir atlikėjai gaus konkurso dalyvių diplomus. Konkurso dalyvių mokytojai ir vadovai gaus padėkos raštus.

1.8. Konkurso organizatoriai turi teisę naudoti ir platinti (be honoraro išmokėjimo dalyviams ir konkurso svečiams) garso ir vaizdo įrašus, spausdintą medžiagą ar kitas priemones, sukurtas ir pagamintas konkurso metu.

1.9. Paraiška dalyvavimui Konkurse yra dalyvio sutikimas su šiomis Nuostatomis.

1.10. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę šiuose Nuostatuose atlikti pakeitimus ir papildymus.

2.KONKURSO SĄLYGOS

2.1. Konkurse kviečiami dalyvauti vokalinės grupės (nuo 3 iki 11 dalyvių), duetai ir solistai (toliau - Dalyviai) nuo 4 iki 17 metų ir vyresni nei 17 metų.

Konkurse atliekama viena, arba dvi dainos.

Kūriniai gali buti atliekami: naudojant fonogramą „-1“; akompanuojant instrumentui; a cappella (be instrumentinio pritarimo).

Konkurse numatytos sekančios nominacijos: „Vokalas“ (estradinis, akademinis, džiazo), „Liaudies vokalas“.

Amžiaus kategorijos:

Vokalas (estradinis, akademinis, džiazo) (Solo, duetas, grupės)

I kategorija – nuo 4 iki 5 metų (imtinai),

II kategorija – nuo 6 iki 7 metų (imtinai),

III kategorija – nuo 8 iki 9 metų (imtinai),

IV kategorija – nuo 10 iki 11 metų (imtinai), V kategorija – nuo 12 iki 13 metų (imtinai),

VI kategorija – nuo 14 iki 16 metų (imtinai),

VII kategorija – 17 metų ir vyresni,

VIII kategorija – mišrus amžius.

Liaudies vokalas (Solo, duetas, grupės)

I kategorija – nuo 4 iki 5 metų (imtinai),

II kategorija – nuo 6 iki 7 metų (imtinai),

III kategorija – nuo 8 iki 9 metų (imtinai),

IV kategorija – nuo 10 iki 11 metų (imtinai), V kategorija – nuo 12 iki 13 metų (imtinai),

VI kategorija – nuo 14 iki 16 metų (imtinai),

VII kategorija – 17 metų ir vyresni,

VIII kategorija – mišrus amžius.

Vokalinių grupių amžiaus kategorija nustatoma pagal daugumos dalyvių amžių. Leidžiama viršyti dalyvių amžių 10% nuo visų vokalinės grupės dalyvių skaičiaus. Dalyvio amžius nustatomas pagal konkurso pravedimo dienos datą.

Visi konkurso dalyviai turi turėti su savimi paso kopiją arba kitą dokumentą patvirtinantį vaiko asmenybę ir amžių ir esant būtinybei, pateikti jį žiuri arba konkurso organizatoriams.

2.2 Formos:

- Solo;

- Duetas;

-Grupė (nuo 3 iki 11 dalyvių).

2.3. Pageidaujantys dalyvauti konkurse dalyviai iki 2018 m. spalio 01 dienos privalo išsiųsti elektroniniu paštu: svetlana.zaliojiakademija@gmail.com:

- užpildytą anketą-paraišką (žr. Priedą);

- Dalyvio mokesčio apmokėjimą patvirtinantį dokumentą;

- fonogramą „-1“. (Jeigu daina atliekama pagal muzikinę fonogramą „-1“)

- Paso kopiją (duomenys naudojami tik organizaciniais tikslais, vadovaujantis 1996 m. birželio 11 d. LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. I-1374);

-Dalyvio spalvotą nuotrauką (pilnu ūgiu) JPG formatu.

2.4. Mokestis už dalyvavimą pervedamas iki 2018 m. spalio 01 d. į žemiau nurodytą sąskaitą (nurodant konkurso pavadinimą, dalyvio vardą ir pavardę arba kolektyvo pavadinimą):

A/s:   LT144010042301492358

Bankas:  LUMINOR BANK AB, banko kodas 40100

Gavėjas: VšĮ "Žalioji akademija"

Įmonės kodas: 302665400

Paskirtis: Konkurso ŽVAIGŽDSEKYS“ dalyvavimo mokestis už (dalyvio vardas ir pavardė arba kolektyvo pavadinimas).

Dalyvio mokesčio apmokėjimo patvirtinimą (pavedimo kopija) išsiusti el. paštu svetlana.zaliojiakademija@gmail.com

 

DALYVAVIMO MOKESTIS VOKALO KONKURSO DALYVIAMS

 

Už vieną dainą

Už antrą dainą

Solo

17 Eur

13 Eur

Duetas

11 Eur vienam žmogui

9 Eur vienam žmogui

Grupė (nuo 3 iki 11 dalyvių)

8 Eur vienam žmogui

6 Eur vienam žmogui

2.5. Konkurso dalyvių skaičius yra ribojamas. Paraiškos dėl dalyvavimo bus nagrinėjamos eilės tvarka (pagal paraiškos gavimo datą). Organizatoriai turi teisė sustabdyti paraiškų priėmimą iki numatyto termino jeigu norinčių dalyvauti konkurse bus daugiau nei numatyta.

Patvirtinimas apie dalyvavimą konkurse bus išsiųstas paraiškoje nurodytu el. pašto adresu.

3. MUZIKINE PALYDA   

Iki 2018 spalio 01 d. konkurso dalyvis turi atsiųsti elektroniniu paštu svetlana.zaliojiakademija@gmail.com fonogramą „-1“. Fonogramos įrašas turi būti aukštos garso kokybės. Dainos trukmė (pasirodymo trukmė) - ne ilgesnė kaip 3.30 minutės.

Siunčiant fonogramą, fonogramos failą būtina pavadinti tokia tvarka: Vardas_Pavardė (arba kolektyvo pavadimimas)_Nominacija_Amžius_Dainos pavadinimas_dainos trukmė.

PAVYZDIS. Jonas_Jonaitis_Vokalas_džiazas_10m_Lietus_3.25

Konkurso metu fonogramos įrašą būtina turėti su savimi. Įrašas pateikiamas atskiroje laikmenoje, ant kurios privaloma nurodyti kolektyvo pavadinimą arba solisto vardą, pavardę, kūrinio pavadinimą , kūrinio trukmę.

Pakeitimas konkursinės dainos atliekamas tik suderinus su konkurso organizatoriais.

4.DALYVIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 Komisijos nariai įvertina kiekvieno dalyvio pasirodymą sekančiais kriterijais:

– vokalinis pasirengimas;

- sceninis įvaizdis; - repertuaro kokybė ir jo atitikimas dalyvio amžiui; - numerio pastatymas; - kostiumas; - fonogramos „-1“ kokybė, akompanavimas instrumentu.

5.REZULTATŲ SUVEDIMAS IR APDOVANOJIMAI

Po kiekvienos nominacijos komisijos nariai įvertina dalyvių pasirodymą atviru balsavimu balais nuo 1 iki 10. Žiuri sprendimai galutiniai ir negali būti peržiūrimi.

Konkurso didysis prizas “Grand Prix” - skiriamas absoliutam laimėtojui nominacijoje „Vokalas“ (estradinis, akademinis, džiazo) ir nominacijoje „Liaudies vokalas“ nepriklausomai nuo amžiaus kategorijos ir dalyvavimo formos.

Kiekvienoje amžiaus kategorijoje – 3 pretendentai į Konkurso Laureato titulą (I, II, III laipsnio) ir 3 pretendentai į Konkurso Diplomanto titulą (I, II, III laipsnio).

Komisijos sprendimu gali būti prizinių vietų dubliavimas.

Žiuri pasilieka teisę keisti ir tikslinti amžiaus kategorijas priklausomai nuo gautų paraiškų skaičių.

Išimties tvarka žiuri gali ne skirti “Grand Prix” arba keisti diplomų skaičius kategorijose.

Konkurso „Grand Prix“ ir prizinių vietų laimėtojai gauna teisę dalyvauti Tarptautinio projekto „Zvezdočiot“ Grand - Festivalyje, kuris vyks 2018 m. lapkričio 21-25d. Baltarusijos Respublikoje, Mogiliove.

Konkurse vyks fotografavimas ir filmavimas su teise naudoti medžiagą tolesniam Tarptautinio festivalinio projekto „ZVEZDOČIOT“ populiarizacijai.